Genadeloze genade


 

Het thema van de interkerkelijke mannendag in Lelystad lijkt een tegenstelling.

 

Hoe kan genade ‘genadeloos’ zijn? Genade is de kern van het Evangelie. Genade is tegennatuurlijk en wezensvreemd aan ons natuurlijke 'ik', ons ego. Genade betekent dat je alles krijgt en niets van jezelf in te brengen hebt. Bij Gods genade komt alles van Zijn kant. Hij geeft ons in Christus vergeving, verlossing, een nieuw leven. Daar is niets van ons bij. Voor ons ego is genade dus genadeloos.

 

Gert Hutten en Arie de Rover willen ons helpen om genade te herkennen, te leren leven uit genade en niet meer te vertrouwen op onze eigen (religieuze) zekerheden.

 

Als je van genade leert leven, gaat je ego er steeds meer aan en groei je naar het punt waarvan Paulus zegt: ‘niet mijn ik, maar Christus leeft in mij’ (Gal 2: 20).

 

Genade is oneerlijk en onrechtvaardig, maar het is de enige weg tot echte vrijheid.

Informatie


De band die ons deze dag zal begeleiden is:


 

Datum: 8 oktober 2016

 

De mannendag voor alle christenen wordt georganiseerd in het kerkgebouw van de Pijler. In de buitenzalen (de Bunker) van de Pijler kunnen we plaats bieden aan ruim 200 mannen.

 

Adresgegevens:

Ketelmeerstraat 90

8226 JX  LELYSTAD

 

Er is meer dan genoeg parkeergelegenheid.

 


Welkom vanaf 08:45. Aanvang 09:30 Kerk zonder oordeel

Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn

(Romeinen 8:1).

 

De wereld kan vrijwel alles net zo goed of zelfs nog beter dan de kerk. Je hoeft geen christen te zijn om huizen te kunnen bouwen, hongerigen te voeden of zieken te genezen. Er is slechts één ding dat de wereld niet kan doen: genade aanbieden. Genade is het centrale thema in het evangelie. Maar in hoeveel kerken krijgt Gods genade de ruimte?

 

Waar zijn de kerken waar mensen ongeacht ras, sekse, leeftijd, opleiding, strafblad of levensgeschiedenis hun zonden kunnen belijden zonder veroordeeld of afgewezen te worden? Waar zijn de kerken waar kinderen van God samenkomen omdat zij weten dat hen veel vergeven is en zij geroepen zijn om Gods genade uit te delen aan hen die hier wanhopig naar op zoek zijn? Waar zijn de kerken waar een arm om je heen wordt geslagen en je aanvaard wordt zoals je bent? Waar zijn de kerken die bol staan van de rijkdom van Gods genade voor mannen en vrouwen die alles hebben gedaan wat God heeft verboden?

 

Als kerk mogen we aan Jezus een voorbeeld nemen: Hij dreigde niet, veroordeelde niet, vonniste niet, beschuldigde niet en wees niemand af. In Hem kreeg Gods genade een gezicht. Wij zijn niet geroepen noch bevoegd om te veroordelen. God heeft de kerk geen bediening van veroordeling maar een bediening van verzoening gegeven.

 

Uit: Geboren om vrij te zijn


 

Like onze facebook pagina: MannendagLelystad